خرّم آن بقعه که آرامگه یار آنجاستعقاب

بنا بود دیروز غروب در یک جلسه ادبی شرکت کنم ؛ برای همین بعد از پایان کار اداری به منزل نرفتم. با چند بیسکویت و لیوانی آب ، خودم رو سیر کردم و خسته و کوفته به جلسه رفتم. برداشت اولیه ام این بود که احتملا" از همون ابتدای جلسه ، کسل میشم و خوابم میگیره. استاد جلسه که آدم جا افتاده و موسپیدی بود تشریف آوردند و پس از مقدمه ای کوتاه ، شعر عقاب - سروده ی مرحوم دکتر پرویز خانلری - رو قرائت کردند. بیت به بیت که جلو میرفتیم ، هوشیاری من بیشتر و بیشتر میشد. وقتی شعر به اوج خودش رسید - زمانی که عقاب حدیث نفس میکنه - آروم آروم اشکم سرازیر شد. من ردیف جلو نشسته بودم و چشم در چشم استاد داشتم. وقتی ایشون گریه من رو دید ، خطاب به حضار گفت : "من بارها و بارها این شعر رو با گریه خونده ام و اینبار در حضور شما خیلی خودم رو کنترل که گریه نکنم. این شعر به واقع حکایت حال و روز خیلی از ما انسانهاست."

شاید این اولین باری بوده باشه که با یک بار شنیدن یک شعر ، اینچنین تحت تاثیر قرار گرفته باشم. معمولا" ابتدا توجهم به شعر جلب میشه و با خوندن مجدد و مکرر اون ، تحت تاثیر مفاهیم شعر قرار میگیرم. اما در مورد شعر عقاب ، مضمون شعر و بیان زیبای استاد جلسه باعث شد خیلی زود این تاثیر هویدا بشه. از درگاه خداوند متعال برای مرحوم دکتر خانلری طلب رحمت و مغفرت میکنم....

گشت غمناک دل و جان عقاب

چو از او دور شد ایام شباب

دید کش دور به انجام رسید

آفتابش به لب بام رسید

باید از هستی دل برگیرد

ره سوی کشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ناچار کند

دارویی جوید و در کار کند

صبحگاهی ز پی چاره ی کار

گشت بر باد سبک سیر سوار

گله کاهنگ چرا داشت به دشت

ناگه از وحشت پر ولوله گشت

و آن شبان ، بیم زده ، دل نگران

شد پی بره ی نوزاد ، دوان

کبک در دامن خاری آویخت

مار پیچید و به سوراخ گریخت

آهو استاد و نظر کرد و رمید

دشت را خط غباری بکشید

لیک صیاد سر دیگر داشت

صید را فارغ و آزاد گذاشت

چاره مرگ نه کاریست حقیر

زنده را دل نشود از جان سیر

صید هر روزه به چنگ آمد زود

مگر آن روز که صیاد نبود

آشیان داشت در آن دامن دشت

زاغکی زشت و بد اندام و پلشت

سنگها از کف طفلان خورده

جان ز صد گونه بلا دربرده

سالها زیسته افزون ز شمار

شکم آکنده ز گند و مردار

بر سر شاخ ، ورا دید عقاب

ز آسمان سوی زمین شد به شتاب

گفت : ای دیده ز ما بس بیداد (عقاب گفت)

با تو امروز مرا کار افتاد

مشکلی دارم اگر بگشایی

بکنم هر چه تو می فرمایی

گفت : ما بنده ی درگاه توییم (زاغ گفت)

تا که هستیم هواخواه توییم

بنده آماده بود (bovad) ، فرمان چیست؟

جان به راه تو سپارم جان چیست؟

دل چو در خدمت تو شاد کنم

ننگم آید که زجان یاد کنم

اینهمه گفت ولی با دل خویش (زاغ با خود میگفت)

گفتگویی دگر آورد به پیش

کاین ستمکار قوی پنجه کنون

از نیاز است چنین خوار و زبون

لیک ناگه چو غضبناک شود

زو حساب من و جان پاک شود

دوستی را چو نباشد بنیاد

حزم را باید از دست نداد (حزم = احتیاط )

در دل خویش چو این رای گزید

پر زد و دورترک جای گزید (دورترک = کمی دورتر )

زار و افسرده چنین گفت عقاب

که مرا عمر حبابیست بر آب

راست است این که مرا تیزپر است

لیک پرواز زمان تیزتر است

من گذشتم به شتاب از در و دشت

به شتاب ایام از من بگذشت

گر چه از عمر دل سیری نیست

مرگ می آید و تدبیری نیست

من و این شهرت و این حشمت و جاه

عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟

تو بدین قامت و بال ناساز

به چه فن یافته ای عمر دراز؟!

پدرم از پدر خویش شنید

که یکی زاغ سیه روی پلید

با دو صد حیله به هنگام شکار

صد ره از چنگش کردست فرار

پدرم نیز به تو دست نیافت

تا به منزلگه جاوید شتافت

لیک هنگام دم بازپسین

چون تو بر شاخ شدی جایگزین

از سر حسرت با من فرمود

کاین همان زاغ سیاه است که بود

عمر من نیز به یغما رفته ست

یک گل از صد گل تو نشکفته ست

چیست سرمایه ی این عمر دراز؟

رازی اینجاست ، تو بگشا این راز

زاغ گفت : ار تو در این تدبیری

عهد کن تا سخنم بپذیری

عمرتان گرچه پذیرد کم و کاست

گنه کس نه ، که تقصیر شماست

ز آسمان هیچ نیایید فرود

آخر از این همه پرواز چه سود؟

پدر من که پس از سیصد و اند

کان اندرز بد (bod) و دانش و پند

بارها گفت که بر چرخ اثیر

بادها راست فراوان تاثیر

باد ها کز زبر خاک وزند

تن و جان را نرسانند گزند

هر چه از خاک شود بالاتر

باد را بیش گزند است و ضرر

تا بدانجا که بر اوج افلاک

آیت مرگ بود پیک هلاک

ما از آن سال بسی یافته ایم

کز بلندی ، رخ برتافته ایم

زاغ را میل کند دل به نشیب

عمر بسیارش (besyarsh) از آن گشته نصیب

دیگر ، این خاصیت مردار است

عمر مردارخوران بسیار است

گند و مردار بهین درمان است

چاره ی رنج تو زآن آسان است

خیز و زین بیش ره چرخ مپوی

طعمه ی خویش بر افلاک مجوی

ناودان جایگهی سخت نکوست

به از آن کنج حیاط و لب جوست

من که صد نکته ی نیکو دانم

راه هر برزن و هر کو دانم

خانه ای در پس باغی دارم

وندران گوشه سراغی دارم

خوان گسترده ی الوانی است

خوردنی های فراوانی هست

آن چه زآن زاغ چنین داد سراغ

گندزاری بود اندر پس باغ

بوی بد رفته از آن تا ره دور

معدن پشه ، مقام زنبور

نفرتش گشته بلای دل و جان

سوزش و کوری دو دیده از آن

آن دو همراه رسیدند از راه

زاغ بر سفره خود کرد نگاه

گفت : خوانی که چنین الوان است

لایق محضر این مهمان است

میکنم شکر که درویش نیم (neyam)

خجل از ماحضر خویش نیم

گفت و بنشست و بخورد از آن گند

تا بیاموزد از او مهمان پند

عمر در اوج فلک برده به سر

دم زده در نفس باد سحر

بارها آمده شادان ز سفر

به رهش بسته فلک طاق ظفر

ابر را دیده به زیر پر خویش

حیوان را همه فرمانبر خویش

سینه کبک و تذرو و تیهو

تازه و گرم شده طعمه او

اینک افتاده بر این لاشه و گند

باید از زاغ بیاموزد پند؟!

بوی گندش دل و جان تافته بود

حال بیماری دق یافته بود

دلش از نفرت و بیزاری ریش

گیج شد بست دمی دیده خویش

یادش آمد که بر آن اوج سپهر

هست پیروزی و زیبایی و مهر

فرّ و آزادی و فتح و ظفر است

نفس خرّم باد سحر است

دیده بگشود و به هر سو نگریست

دید گردش اثری زاینها نیست

آنچه بود از همه سو خواری بود

وحشت و نفرت و بیزاری بود

بال بر هم زد و بر جست از جا

گفت که : ای یار ببخشای مرا

سالها باش و بدین عیش بساز

تو و مردار تو و عمر دراز

من نیم در خور این مهمانی

گند و مردار تو را ارزانی

گر در اوج فلکم باید مرد

عمر در گند به سر نتوان برد

شهپر شاه هوا اوج گرفت

زاغ را دیده بر او مانده شگفت

سوی بالا شد و بالاتر شد

راست با مهر فلک همسر شد

لحظه ای چند بر این لوح کبود

نقطه ای بود و دگر هیچ نبود.


پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦ | پيام ها ()

 

تبريک و تهنيت

از سوی انجمن نجوم آماتوری ایران ، آقای محسن شریفی و گروه فسا به عنوان منجم غیر حرفه ای و گروه نجومی نمونه کشور معرفی شده و جوایزی به این دوستان اهداء شده است. کسب این موفقیت و افتخار را به این دوستان عزیز و پرتلاش  ، و به همه ی همکاران و رصدگران هلال ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم. هر چند دوستان گروه فسا در عرصه های مختلف رصد و نجوم آماتوری فعالیت دارند اما از آنجا که این مقام را در پی رکوردشکنیهای مکرر در زمینه رویت هلال ماه بدست آورده اند ، خوشحالی مضاعفی را نصیب علاقمندان به این رشته از نجوم غیر حرفه ای کردند. توفیق روزافزون ایشان و سایر همکاران گرامی را آرزومندیم.

http://www.iaas.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=9

 


سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦ | پيام ها ()

 

هو يا علی مدد

ای مظهر احد هو یا علی مدد

ای محرم صمد هو یا علی مدد

ای شاه ذورشد (zurashad) هو یا علی مدد

ای میر معتمد هو یا علی مدد

الله را اسد هو یا علی مدد

جان از تو صیقلی یا مرتضی علی

دل از تو منجلی یا مرتضی علی

یا والی الولی یا مرتضی علی

ای ذات تو علی یا مرتضی علی

ای یاد تو مدد هو یا علی مدد

یا رب چو بر پرد مرغ روان من

گردد به زیر خاک آن دم مکان من

از این سخن مباد افتد زبان من

خواهم که تا به حشر باشد بیان من

پیوسته در لحد هو یا علی مدد

والشمس و الضحی یعنی به روی تو

واللیل اذا سجی یعنی به موی تو

در دل صغیر را هست آرزوی تو

خواهد که سر نهد بر خاک کوی تو

فارّد لما ارد هو یا علی مدد

(شعر از : مرحوم صغیر اصفهانی)

 


شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦ | پيام ها ()

 

 

در دنیای مجازی اینترنت هم بعضی وقتها شاهد بروز جنگ و جدالهای جدی و خونین هستیم. سایت پرشین بلاگ توسط هکرهای عراقی مورد حمله قرار گرفته و در نتیجه چند روزی است که در این سایت و وبلاگهای متعلق به اون اختلال ایجاد شده. ظاهرا" اونها هم مقابله به مثل کردند و به یه سایت عراقی حمله کردند. جالبه که چند روز بیشتر از سالروز پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران نگذشته که شاهد آغاز این جنگ جدید هستیم.

وسط این دعوا ، ما هم مجروح شدیم و وبلاگمون چند روزی قابل بروز رسانی نبود. حالا هم که این امکان فراهم شده باید از یه نشونی جدید استفاده کنیم. برای جلوگیری از بروز مجدد این مشکل تصمیم گرفتم یه رونوشت از این وبلاگ رو در وبلاگ زیر قرار بدم :

http://amehrani.blogfa.com/

این دو وبلاگ همزمان بروز رسانی خواهند شد. تا ببینیم آخر و عاقبت این جدال به کجا ختم میشه.


چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦ | پيام ها ()

 amehrani2001@yahoo.com

 

 

 

امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤

 

 

بانک قالب های فارسی وب
قالب وبلاگ
دوتار (وبلاگ عاشق دوتار - موسیقی مقامی خراسان جنوبی)
سایت تخصصی هواشناسی کوههای ایران و جهان
آموزش انواع گره سنگنوردی ، ماهیگیری و غیره
کوهپیمایی - وبلاگ سرکار خانم قاسمی
وبلاگ سوسن صبا ، ندای کوهستان
گروه غیر حرفه ای رویت هلال ایران
وبلاگ سید محمد حسین نیری
پایگاه اطلاع رسانی هلال ماه
وبلاگ سيد قاسم رستمی
وبلاگ عمران مرادی
وبلاگ مهدی رحیمی
محمد رحيمی
Moon sighting
شراگيم امينی
پوريا ناظمی
ICOP
تصاویر ماهواره ای هواشناسی
هواشناسی قله های جهان
وبلاگ میرزا قلمدون

 

RSS 2.0