دومین سری از عکسهای نوروزی 90

این عکسها بدون استفاده از سه پایه و در یه فرصت بسیار کوتاه گرفته شدن. شاید قشنگ نباشن اما برای معرفی اماکن دیدنی شهر میبد ، بد نیست.


 

 

سقف یخچال بزرگ میبد

 

 

 

 

 

 

 

 

قلعه مهرجرد ( میبد )

 

 

 

 

 

 

 

 

قلعه نارین ( میبد )

 

 

 

 

تداوم زندگی در بافت قدیم میبد ( این عکس از فراز قلعه نارین گرفته شده و برای کادر بندی محدودیت داشتم )

 

 

 

 

 

 

صنایع دستی میبد ( سفال و سرامیک – گلیم )

 

 

 

 

 

 

 

بهاران خجسته باد