از 30 خرداد 89 که توی کوه صفه ، سنگنوردی با ابزار انجام دادم ، دیگه سنگنوردی در محیط طبیعی نداشتم و تمام برنامه هام در سالن و دیواره ی مصنوعی بوده.

گروهی که قبلا" با اونها همراه بودم از هم پاشید و فقط خاطراتی ازش باقی موند. در گروه جدید هم تا بحال تمرین سنگنوردی نداشتیم و بیشتر فعالیتمون ، روی کوهپیمایی و کوهنوردی متمرکز شده. امروز بنا است بعد از مدتها با ابزار کار کنیم. توی یکی دو روز گذشته ، تمرین گره زدن طناب رو انجام دادم تا مطالب رو مرور کنم. هوا هم مناسبه و انشاءالله یه روز خوب و با نشاط رو در صفه پیش رو داریم. برای فرا رسیدن زمان این تمرین دارم لحظه شماری میکنم. کار در محیط سالن و دیواره ی مصنوعی اصلا" قابل قیاس با محیط طبیعی نیست.