با توکل به خداوند متعال و مدد گرفتن از حضرت باب الحوائج ابوفاضل ابوالفضل العباس علیه السلام در صبح روز جمعه 31 تیر 1390 همراه با تمامی اعضای گروه و علیرغم مواجه شدن با شرایط نامناسب جوی موفق به قدم گذاردن بر قله ی زیبای دماوند و رسیدن به رفیع ترین نقطه ی ایران زمین شدیم. ظرف روزهای آتی گزارش این صعود و عکسهای مربوط به آن را در این کلبه ی درویشی قرار خواهم داد.