در دو هفته اخیر ، تمرین عکاسی با این دوربین جدید رو ادامه دادم. نتایج و تجربیات خوبی بدست آوردم. فعلا" منتظر عکاسی از اولین هلال ماه با این دوربین هستم. ظرافت زیاد این دوربین باعث شده در کار با اون خیلی جانب احتیاط رو رعایت کنم. در بین این عکسهای جدید ، عکسی که از خودم و با پس زمینه صور فلکی عقرب و قوس گرفتم و همینطور عکس مربوط به رعد و برق برام جذابتر بود.