امروز رفتم کوه صفه اما نه به قصد کوهنوردی. بارون شدیدی در حال بارش بود. لباس و کوله ی کوه همراهم بود اما اینبار سه ابزار جدید هم حمل میکردم ؛ چتر و سه پایه و دوربین عکاسی.


رفته بودم برای عکاسی. نتیجه اش هم این چند عکس شده. خیلی وقت بود که دست به دوربین نشده بودم. فرصت مناسبی بود برای دوباره دیدن.....