السلام علیک یا اول قتیل من سلالة النبی صل الله علیه و آله و سلم

شاید در ذکر مصیبت به میدان رفتن حضرت علی اکبر علیه السلام و بیان زبان حال سید الشهداء نوشتن یک بیت شعر کفایت کند ؛ آنجا که شاعر میگوید :

در رفتن جان از بدن ، گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن ، دیدم که جانم میرود