با سلام

ممکنه چند روزی دسترسی محدودی به اینترنت داشته باشم و نتونم به موقع در خدمت میهمانان این کلبه ی درویشی باشم. اگه پیامی مرقوم فرمودین و پاسخش دیر شد پیشاپیش عذرخواهی میکنم.