در بخش پیوندهای وبلاگ ، چند پیوند جدید از دوستان و سایتهای نجومی و ورزشی قرار دادم که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. به مرور پیوندهای کاربردی بیشتری به این مجموعه اضافه خواهم کرد.