بعد از دو سال ، امشب عازم مشهد خواهم شد. بنا بود امسال تابستون به این سفر بریم اما سهمیه بندی بنزین تمام برنامه هامون رو بهم ریخت. حالا فرصت دیگری برام فراهم شده. اگه عمری باشه بامداد فردا پای بوس امام رضا علیه السلام خواهم بود.

تا یار که را خواهد و میلش به چه باشد