کار کردن در تهرون مثل کار کردن در واحد مرغ و تخم مرغ طنز چارخونه است!   جمعه ها تعطیل ، پنجشنبه ها تعطیل ، بارون میاد تعطیل ، برف میاد تعطیل ، هوا سرد میشه تعطیل..... میترسم با این همه فعالیت زیادی که داره در تهرون انجام میشه خدای نکرده برای قلب تپنده ی تهرون اتفاق ناخوشایندی روی بده!  وقتی در تهرون که همه ی اونایی که باید باشند ، هستند ، وضع اینطوری باشه ، ببین در سایر بلاد کوچک که کسی بالا سرشون نیست چه خبره!

جا داره که شیرفرهاد بپرسه : ایی کارائی و بهره وری که وگفتی یعنننننننننننننننننی چه؟؟