این عکس رو در بامداد شنبه 17 فروردین 87 از روی پل خواجو گرفتم. سرعت جریان آب در قسمتهای پایین عکس باعث شده که احساس کنم در قایقی تندرو ، دارم روی زاینده رود قایقرانی میکنم. شکل ابرها هم این احساس رو تقویت میکنه.

پس از ماهها ، دوباره مجالی برای عکاسی پیدا کردم. امروز تصمیم دارم از چند اثر تاریخی دیگه در اصفهان بازدید کنم. تا ببینم چی پیش میاد...