خبرگزاری تابناک در خبری اعلام کرد که آقای قالیباف در سخنرانی خود در ورزشگاه پیروزی اصفهان گفته اند: باید بگویم که امروز شرایط و بحران‌های سخت اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و به خصوص خشکی زاینده رود نشانه ناکارامدی این دولت است.

جناب آقای قالیباف ؛ جنابعالی اصالتا" مشهدی هستید و بدلیل داشتن مسئولیتهایی در سپاه ، نیروی انتظامی و شهرداری تهران سالهاست در تهران زندگی میکنید و خیلی از اوضاع اصفهان مطلع نیستید و خبر ندارید موضوع خشکی زاینده رود دست گل چه کسی است. شاید شما حق داشته باشید بگویید اطلاع نداشته اید نسخه ی اصلی شما (آقای احمدی نژاد) بودند که در سفر استانی به استان چهارمحال و بختیاری مجوز برداشت بی رویه از آب زاینده رود و بردن این آب گرانبها به کوهپایه ها برای تولید گردو و بادام رو دادند تا کشاورزانی که در شرق اصفهان گندم و جو میکاشتند بدلیل کمبود آب به خاک سیاه بنشینند. شاید شما حق داشته باشید بگویید اطلاع نداشته اید از سالهای خیلی دور (قبل و بعد از انقلاب) به غلط صنایعی که نیازمند آب فراوان در فرآیند تولید خود هستند را به استان اصفهانی آوردند که چالش آب دارد و کویری است. شاید شما حق داشته باشید بگویید اطلاع نداشته اید علاوه بر سیاست غلط رئیس دولت نهم و دهم در تقسیم آب زاینده رود (که حتی منجر به تنشهای امنیتی و قومی شد) میزان بارشها نیز در طی سالهای گذشته کاهش بسیار چشمگیری داشته است.

بله ؛ شاید شما در این زمینه ها بدلیل عدم اطلاع حق داشته باشید اما آقای قالیباف شما حق ندارید تقصیر بی اطلاعی خودتون ، اقدامات غلط رئیس دولتهای نهم و دهم و نیز کاهش نزولات آسمانی رو به گردن دولت یازدهم بندازید تا در این وانفسای قحطی مردانگی و راستگویی ، برای خودتون رأی جمع کنید. اتفاقا" در دولت یازدهم بود که با تصمیمات قاطع و نیز اصلاح روشهای آبیاری اولا" چاههای غیر مجاز بسته شد ، میزان برداشت آب صنایع محدود شد و کشاورزان شرق اصفهان تونستند در چند مرحله کشت بهاره و پاییزه داشته باشند.

برای دو روز دنیا اینقدر دروغ سر هم نکنید ؛ همین