صبح امروز و در اولین دقایق آغاز رای گیری ، با توکل به خداوند متعال و به نیت داشتن ایرانی آباد و آزاد به همراه همسر و فرزندم در یکی از حوزه های اخذ رأی اصفهان حاضر شدیم و به کاندیداهای مورد نظرمان در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر اصفهان رأی دادیم.

 

خداوند متعال را شکرگذارم که توفیق یافتم آنچه که باید در مورد کشورم و هموطنانم انجام میدادم را در این مرحله به پایان رسانده و انجام دهم.

 

خداوندا ، به آراء ما خیر و برکت عطا فرموده و آن را در راستای آنچه که رضایت تو و سربلندی کشور و مردمم را فراهم می آورد هدایت فرما ؛ آمین یا رب العالمین