امروز 25 خرداد و روز ملی گل و گیاه است. این گل رو که یه موقع ای ، به یکی از صمیمی ترین دوستانم هدیه کردم ، امروز تقدیم تمام شما دوستان گلم میکنم. گل باشید ولی عمرتون مثل گل نباشه