این عکسی است که در اولین روز سال جهانی نجوم ، دوستان ما در مرکز ادیب با استفاده از تلسکوپ 12 اینچ مرکز از بنده و همکارانم گرفته اند. نفر سمت راستی که دو دستش رو داره تکان میده من هستم. خانم احمد زاده نفر سمت چپی و خانم میر شمشیرگران هم نفر وسطی هستند. یه بار دیگه از سرکار خانم موزون برای هماهنگی انجام اینکار و همینطور از عکاس محترم ( اگر اشتباه نکنم آقای اکبری بودند ) تشکر و سپاسگزاری می کنم.