جلسه تودیع جناب آقای منجمی و معرفی جناب آقای اسحاقی در ساعت 18 روز پنج شنبه 26 / دی / 87 در محل مرکز آموزش نجوم ادیب تشکیل میشه. از تمامی اعضای محترم مرکز و دوستان اصفهانی خواهش میکنم برای تقدیر از زحمات جناب منجمی و خوش آمد گویی به جناب اسحاقی در این مراسم شرکت کنند.