یک شنبه ، یک دی ، یک محرم

محرم از راه رسید و عطر حسینی در فضا پراکنده شده. از همه التماس دعا دارم. عکسهای قبلی من با موضوع محرم رو میتونید اینجا ببینید.