امشب در آسمون ، ضیافت ماه و ناهید بود. عکسهای زیادی از مقارنه ها گرفتم. امشب سعی کردم یه نموره متفاوت عکس بگیرم. نتیجه اش شده این :

 

 

 

نمیدونم خوب شده یا نه؟ تجربه ی اول دیگه ؛ به بزرگی خودتون ببخشید

نوردهی عکس در مدت 13 ثانیه در حساسیت 200 و بدون نور اضافی انجام و فوکوس هم ، روی تنگ تنظیم شد.