اولین سری از عکسهایم در سایت " ماه نو " قرار گرفت. برای مشاهده ی این مجموعه به نشانی :

 

http://www.newmoon.ir

 

بخش گالری عکس مراجعه فرمایید.