یه موسیقی بهاری و عاشقانه ی بختیاری

 

اگه کمی با دقت گوش کنید به راحتی میتونید معنی اشعار رو بفهمید