تلسکوپ فضایی هابل دوباره تعمیر شد تا بتواند تا سال 2014 میلادی که جانشینش به فضا پرتاب میشود به کار خود ادامه دهد. با نگاه تیز بین هابل ، دید ما به کیهان عمیق و عمیق تر شده است. برای دریافت یافته های این معجزه ی بشری به سایت زیر مراجعه نمایید :

 

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html