سیاست خارجی ایران در دولت نهم و در دولت مهندس موسوی

 

http://www.ghalamnews.ir/news-19055.aspx

 

احمدی‌نژاد یکی از اعضای حلقه مدیریتی هاشمی بوده است

 

http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=8500

 

احمدی ن‍ژاد دیروز ، احمدی نژاد امروز

 

http://kalemeh.ir/vdcf.ydciw6decgiaw.html

 

انتقال 90 میلیارد دلار از حساب دولت احمدی‌نژاد به حساب دولت موسوی!

 

http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=8479

 

تحریف نامه انگلیس برای اثبات ادعای احمدی‌نژاد

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=50770

 

انگلیس: بلر از ایران عذرخواهی نکرده بود

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=50677

 

به فکر جایگاه رهبری بعد از انتخابات هم باشید

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=50683