آقای احمدی نژاد به موضوع استفاده ی گسترده از نخبگان و شایسته سالاری بارها و بارها اشاره کردند . گفتند که در دولت نهم این موضوع در سرلوحه برنامه های دولت قرار داره. با این مقدمه فایل پیوست رو با عنوان " همه ی فامیلهای دولت یا دولت فامیلی " دانلود کنید و ببینید جناب احمدی نژاد چقدر به این شعار وفادار بودند

 

دانلود