شاگرد مکتب امام خمینی ( ره ) ، سردار بزرگ سازندگی ، یاور مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) و حامی رشید حقوق ملت ایران رای خود را به صندوق انداخت