چهارشنبه بعد از ظهر ، از گلها عکس گرفتم. نه برای اینکه عکسی گرفته باشم ، بلکه میخواستم عکاسی کنم و از عکس گرفتن لذت ببرم. پیشترها ، سعی داشتم فقط با یک تک عکس به بیان یک موضوع یا نمایش اشیاء بپردازم ، اما چهارشنبه دوست داشتم از یک گل چندین و چند عکس بگیرم و هر بار این گل رو از یک منظر نگاه کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این روزها و شبها ، حیاط خونه ی ما سرشار از عطر گلهای خوش بوی یاس رازقی شده. باید در سفری دیگه به محلات ، تعداد بیشتری از این گل تهیه کنم