در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه اول مهر ماه ( پیش از ساعت 1 بامداد ) ، طول دایرة البروجی خورشید برابر 180 درجه خواهد شد. در این زمان مرکز خورشید بر روی استوای سماوی قرار میگیرد. این نقطه ی خاص ، نقطه ی اعتدال پاییزی است ؛ پاییز رسما" آغاز میشود.....

 

هر چقدر رنگهای سبز بهار دلفریبند ، رنگهای زرد و قرمز پاییز افسوگر.....

 

 

 

آغاز پاییز ، زمان برگزاری یکی از جشنهای باستانی ایران است ؛ جشن مهرگان....