مشروح فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8292

 

حواشی دیدار نخبگان علمی کشور با مقام معظم رهبری

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=8294