اولین سری از عکسهای سفر به آتشگاه رو به عکسهای آسمان این منطقه اختصاص میدم.

 

 

ماه شب سیزدهم - جاده ی لردگان به آتشگاه

 

 

 

بالا آمدن ماه از لبه ی کوههای مرتفع – آتشگاه

 

 

 

توصیف این عکس با خودتون - آتشگاه

 

 

 

شب مهتابی – آتشگاه

 

 

 

شب مهتابی – آتشگاه

 

 

چند عکس زیبای دیگه هم هست که انشاءالله در نمایشگاه عکسی که برگزار خواهم کرد ، در معرض دید قرار میگیرند.