امروز دومین تمرین جدی رو روی دیواره شهدا انجام دادم. حدود سه ساعت تمرین مداوم و تراورسهای مکرر روی دیواره. آخر کار دیگه انگشتام رو نمیتونستم به راحتی خم کنم. نتیجه این همه تمرین رو انشاءالله در صعود از صخره ی واقعی باید ببینم.


استفاده از کفشهای مخصوص سنگنوردی کمک بسیار زیادی برای حرکت و استقرار مناسب روی دیواره میکنه. تنگ بودن این مدل کفش ، انگشتان پا رو تا حدی آزار میده اما از طرف دیگه میشه با این کفشها ، روی یه لبه سنگ با عرض چند میلی متر ، مستقر شد.