بهار گل ، در باغچه های کوچک منزل ما...... برای برخورداری از موهبت و نعمت بهار و گلهای بهاری  ، داشتن فضایی به اندازه ی یه گلدون کوچولو کافیه.....