بلاخره تلاشهای آقای مارتین به ثمر رسید و ایشون تونست با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر ، عکسی از هلال ماه در لحظه ی مقارنه ( با سن صفر ) بگیره.

 

 

 

 

 

این عکس قطعا" جزو عکسهای تاریخی در رویت هلال است. هر چند پردازش تصویر در حکم رویت مستقیم نیست و هر چند پردازش تصویر در طول موجهای فرو سرخ میتونه تفاوتهای اساسی با طول موج مرئی داشته باشه اما این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که ما قدم به قدم داریم به مرزهای شکل گیری هلال ( با استفاده از پردازش ) و مشاهده ی باریکترین هلال ( از طریق ابزار اپتیکی و با دید مستقیم ) نزدیک میشیم.

مشروح این خبر رو در نشونی زیر ببینید :

 

http://astrosurf.com/legault/new_moon_2010april14.html