خوب ؛ وقت سفر رسیده و باید چند روزی از این کلبه ی درویشی شال و کلاه کنم و برم. برای شرکت در دومین کنفرانس ICOP عازم تهران و ابوظبی هستم. به همین خاطر ، چراغ این کلبه ی درویشی حداقل بمدت 7 تا 10 روز خاموش میشه. اگر هم قسمت اینگونه بود که به هر دلیلی این خاموشی دائمی شد ، از محضر تمام کسانی که در این کلبه قدم به چشم من گذاشتند حلالیت می طلبم....

 

و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد

 

خدا یار و نگهدارتان باد