خود را با سوالهایی چون

            هنر چیست؟

            یا

            هنرمند چه کسی است؟

مشغول مکن

 

هر چیزی هنر است و تو هنرمندی ،

هر گاه نگاه و کردارت از دل برآید

 

ذن و عکاسی - پل مارتین لستر


بامداد شنبه برای سومین بار به غار خاصه تراش رفتم ، عکاسی کردم و از حضور در چنان محیطی غرق لذت شدم. تازه دارم یاد میگیرم چه جوری میشه این احساس رو با دیگران به مشارکت گذاشت

 

 

 

 

 

 

 

 

غروب امروز هم بعد از بازگشت از کوه ، به سراغ گلها رفتم....