امشب اولین شب جمعه ماه رجب است که لیلة الرغائب ( شب آرزوها ) نام دارد. از تمام دوستان گرامی التماس دعای خیر دارم.

 

در آرزوهای خود ، یادی هم از دوستان داشته باشید....