چند عکس جدیدم رو میتونید ببینید. خوشحال میشم در موردش نظر بدین.


خرمن کوبی 1

 

 

 

خرمن کوبی 2

 

 

 

خرمن کوبی 3

 

 

 

زاغ