یکشنبه شب وقتی از تمرین بولدرینگ به خونه برگشتم از گلهای لاله عباسی عکس گرفتم.


 

 

 

تامین نور این دو عکس با چراغ هدلایت کوهنوردی و خیلی فوری ( نگهداشتن در دست ) انجام شد.