فرازهایی از دعای جوشن کبیر


ای آنکه هر که به درگاهت دعا کند اجابت میکنی

ای آنکه هر کس اطاعتت کند او را دوست داری

ای آنکه هر که را دوست داری به او نزدیک هستی

ای آنکه هر کس از تو محافظت طلبد او را حفظ و مراقبت میکنی

ای آنکه در حق کسی که به تو امیدوار است کرم میفرمایی

ای آنکه در باره ی کسی که نافرمانیت کند حلم میکنی

ای آنکه در عین عظمت و بزرگی ، رؤف و مهربانی

ای آنکه در انجام حکمتت بزرگواری

ای آنکه لطفت و احسانت قدیم است

ای آنکه به هر کس اراده و اشتیاق تو دارد آگاهی

 

امشب ، در آخرین شب قدر از ماه مبارک رمضان ، دعای خیر خود را نثار تمامی بندگان الهی کنید