انشاءالله اگر عمری باقی بود ، چند روز دیگه وبلاگ رو بروز میکنم.

برای دیدن هلال میرم. اگر من هلال رو ندیدم و شما من رو ، حلالم کنید.

 

خداحافظ