عکسهایی از کوهپیمایی شنبه دوم مهر 89


 

نمای قله دیده بان از فراز کوه صفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر فراز قله

 

 

 

بر فراز قله