گزارش تصویری کوهپیمایی روز شنبه 17 مهر ( مسیر گنگ آباد ) و رصد هلال شب دوم ذیقعده 1431 با 23 عکس


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکسهای رصد هلال شب دوم ذیقعده 1431

 

 

 

غروب خورشید

 

 

هلال ماه و سیاره ناهید

 

 

هلال ماه ، سیاره ناهید و سیاره بهرام