خاطره ای زیبا از آخرین روز سفر مقام معظم رهبری به شهر قم :

 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=10506

 

همه ی ما ، روزی باید پاسخگوی خون شهیدان و خانواده های آنان باشیم..... خدا عاقبتمون رو ختم بخیر کنه با این بار سنگینی که بلاخره ازش حساب کشی خواهد شد