بعد از یک هفته دوری از کوه ، امروز از مسیر دی به قله ی صفه رفتم


 

پانورامای ابتدای مسیر دی

 

 

پانورامای دیواره ی اصلی مسیر دی

 

 

آبی آسمان

 

 

قله دیده بان از فراز قله صفه

 

 

غروب

 

 

پانوراما از آلودگی شدید هوای اصفهان ( البته اینجا مثل تهران نیست که کسی به فکر سلامتی مردم باشه )