حاکمی نگین انگشتری ارزشمندی داشت. به حکیمی گفت میخوام روی این نگین چیزی نقش کنم که هر گاه ناراحت بودم با دیدن آن از اندوهم کاسته شود و هر گاه بیش از حد شادمان بودم از دیدن آن به خود آیم. حکیم گفت روی آن بنویس " این ایضا ینقضی " ( این نیز بگذرد )


سایتهای مختلف و برخی دوستان گرامیم مرتب عکسهای زیبا و بکر برام میفرستند. یکی از این عکسها برام حکم همون نوشته ی روی نگین انگشتر رو پیدا کرده. ببینید :

 

 

 

این عکس رو روی دسک تاب کامپیوترم گذاشتم. بعضی وقتها که مغرور میشم ، نگاه عجیب این پرنده من رو به خودم میاره ، وقتی ناراحت میشم میگه تو دیگه چرا؟ وقتی عصبانی میشم ، وقتی نصیحتی میکنم که خودم عامل به اون نیستم ، وقتی بیش از اندازه شادمان میشم ، وقتی ، وقتی و ...... نگاه نافذ و متعجب این پرنده من رو تکون میده.....

 

نگین انگشتری شما چیه؟