بعضی از افراد دارای تحصیلات عالیه رو محدود میکنن بخاطر اینکه میگن اینا تجربه ندارند.

بعضی افراد با تجربه رو محدود میکنن بخاطر اینکه میگن اینا تحصیلات عالیه ندارند.

 

عجیب اینه  کسانی این محدودیتها رو اعمال میکنند که نه تحصیلات عالیه ی مرتبط دارن و نه تجربه ی مفید!!!