آخرین هلال صبحگاهی ماه صفر سال 1432 هجری قمری

در مناطق مرکزی ایران این هلال حدود 42 دقیقه قبل از خورشید از افق شرقی طلوع خواهد کرد. در اصفهان مختصات هلال ( مختصات مکان مرکزی با در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو ) در لحظه ی طلوع آن بشرح زیر خواهد بود :

 

ساعت : 06:16 بامداد چهارشنبه 13 بهمن

سمت طلوع ماه : سمت 110.7 درجه ( شرق = 90 درجه )

ارتفاع منفی خورشید در زمان طلوع ماه : 9.3 درجه زیر افق

جدائی زاویه ای ماه و خورشید : 10.7 درجه

اختلاف سمت ماه و خورشید : 6.5 درجه ( ماه در سمت راست خورشید است )

ضخامت بخش میانی هلال : 0.26 دقیقه قوسی

فاز ماه : 1% نسبت به قرص کامل ماه

فاصله ی زمانی بین طلوع ماه تا طلوع خورشید : 42 دقیقه

فاصله ی زمین تا ماه : 397523 کیلومتر ( اوج مداری ماه در شامگاه 17 بهمن است )

/ 0 نظر / 3 بازدید