یادداشت 18 مهر 1397

هلال صفر سال 1440 هجری قمری در شامگاه چهارشنبه 18 مهر 1397 هجری شمسی مصادف با 30 محرم 1440 هجری قمری برابر با 10 اکتبر 2018 میلادی در افق شهر اصفهان و در لحظه غروب محاسباتی خورشید (در ساعت 17:37:02 به وقت رسمی ایران) مختصاتی بشرح زیر داره:

(دستگاه مختصات مکان مرکزی – با در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو)

ارتفاع هلال از افق: 12.909 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 18.427 درجه

اختلاف سمت ماه و خورشید: منفی 12.448 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.81 دقیقه قوسی

فاز ماه: 2.77 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمین تا ماه: 378467.65 کیلومتر 

سن هلال: 34 ساعت و 20 دقیقه پس از مقارنه


اگه آسمون تمام ابری نباشه این هلال به راحتی با چشم غیر مسلح قابل رویت است. وجود لکه ابرهای پراکنده که مزاحمتی برای رویت شدن هلال نداشته باشه فرصت خوبی رو برای عکاسیهای خاص از این هلال فراهم میکنه.


اما نکته ای در باره ی اوج و حضیض مداری ماه

هلال شب اول ذیقعده و هلال شب اول ذیحجه 1439 تقریبا" در حضیض مداری (کمترین فاصله کره ماه از زمین) قرار داشتند. بعد بتدریج در شبهای اول ماه قمری ، فاصله ی ماه تا زمین زیاد و زیادتر میشه تا اینکه در هلال شب اول جمادی الثانیه 1440 (17 بهمن 1397) ماه در اوج مداری خودش (بیشترین فاصله کره ماه از زمین) قرار خواهد گرفت. البته لازم به یادآوری است که در هر گردش کره ماه به دور کره زمین ، ماه یکبار از نقطه حضیض مداری و یک بار از نقطه اوج مداری عبور خواهد کرد. اما اگه یک زمان خاص (مثل شب اول ماه قمری) رو مد نظر داشته باشیم در بازه های زمانی نزدیک ، تقریبا" 14 ماه قمری طول میکشه تا دوباره هلال شب اول ماه در حضیض مداری قرار بگیره. 

 11.jpg


 نمودار بالا فاصله ی کره ماه تا زمین در لحظه غروب محاسباتی خورشید در افق شهر اصفهان برای شب اول 28 ماه قمری (از شب اول محرم 1440 لغایت شب اول ربیع الثانی 1442) رو نشون میده. محور عمودی فاصله ی زمین تا ماه به کیلومتر و محور افقی از 1 الی 28 ، گذر زمان از شب اول محرم 1440 لغایت شب اول ربیع الثانی 1442 است.

/ 0 نظر / 54 بازدید