یادداشت 27 شهریور 1391 - روز بزرگداشت شعر و ادب پارسی

امروز 27 شهریور ، روز بزرگداشت مرحوم استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی ( شهریار شعر و ادب ایران زمین ) و روز شعر و ادب پارسی است

نگاهی کرده در آفاق و ، ماهی کرده ام پیدا
چه روشن ماه و روشن بین نگاهی ، کرده ام پیدا

به سوی خلق هر راهی که دارم کور خواهد شد
که از دل با خدای خویش ، راهی کرده ام پیدا

من آن بخت سپید خود که گم شد سال ها از من
کنون در گوشه ی چشم سیاهی ، کرده ام پیدا

به آهی کز دل آوردم ، گرفتم دامن همّت
خداوندا ؛ چه دامنگیر آهی کرده ام پیدا

برای زندگانی موجبی در خود نمی دیدم
کنون گر عمر باشد ، تکیه گاهی کرده ام پیدا

گدای عشقم و ، عرض نیاز بی نیازی را
بلند ایوان ناز پادشاهی کرده ام پیدا

از این پس شهریارا ، از غم دنیا نیندیشم
که چون آغوش پیر خود ، پناهی کرده ام پیدا

/ 1 نظر / 2 بازدید