این عکسها رو امشب گرفتم. در عکس اولی ، در میانه هلال دو زائده درخشان در بخش تاریک ماه دیده میشه که شبیه چنگالهای خرچنگ شدند. ماه جرم بسیار عجیبیه. از روز اول ماه قمری تا آخر ماه میتونی مشغولش باشی و اینکار رو همه ماهه هم تکرار کنی و باز موضوعات زیادی برای ادامه فعالیت برات باقی میمونه. ما که خیلی خاطرخواه این ماه شدیم ، بقیه رو نمیدونم.....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید