یادداشت 23 امرداد 1397

زمانی که خبر درگذشت برادرزاده ام رو به من دادند در حال آماده سازی مواد مورد نیاز برای کاشت بذر کاکتوس بودم. وسایل و مواد کارم روی پشت بام پهن بود. همه رو همونطور رها کردم و رفتم....


نیمه شب پنج شنبه به اصفهان برگشتیم و چند ساعتی استراحت کردم. بیدار که شدم حس هیچ کاری رو نداشتم اما بلند شدم و رفتم تا کارهای باقی مونده برای آماده کردن اون مواد رو به اتمام برسونم. شاید در این روزها و ساعتهایی که حزن و اندوه تمام وجودم رو پر کرده و حتی برای صحبت کردن حس و حالی ندارم ، مشغول شدنم به کاشت و رویاندن و آفریدن بتونه مسکنی باشه بر دردی که از پرپر شدن یه گل بر دلم نشسته....


تا حوالی عصر جمعه کار تهیه مواد رو به اتمام رسوندم و 30 گلدون رو برای کاشت بذر آماده کردم. بعدا" در مورد جزئیات مواد مورد استفاده و روش کار مطالبی خواهم گفت. چندی پیش بذرهای مورد نیازم رو تهیه کرده بودم ؛ 300 بذر از 30 گونه مختلف. برای این بذرها 30 گلدون مجزا آماده کردم تا واریته ها با هم مخلوط نشه و آسیب دیدن احتمالی برخی از بذرها ، بقیه رو درگیر نکنه.


شنبه بعد از ظهر کار پاشیدن بذرها رو آغاز و شرایط نور و دمای مورد نیاز رو فراهم کردم. الحمدلله و ماشاءالله اولین جوانه ها ظرف مدت 48 ساعت نمایان شدند که این نشون میده بذر بسیار با کیفیتی رو استفاده کردم. امشب و با گذشت 3 روز از کاشت بذرها ، تعداد جوانه ها رو شمارش کردم. 99 بذر جوانه زده که 33% کل بذرها میشه. خودم انتظار داشتم رویش بعد از حدود 5 تا 7 روز آغاز بشه. خدا رو هزاران بار شکر

/ 0 نظر / 87 بازدید